Taking too long? Close loading screen.

Titlul proiectului
”Diversificarea serviciilor oferite de către S.C. GEOTECH S.R.L. prin implementarea unor procese noi de producție”

Compania GEOTECH derulează, începând cu data de 02.08.2017, proiectul “Diversificarea serviciilor oferite de către S.C. GEOTECH S.R.L. prin implementarea unor procese noi de producție”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management POR 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 1.054.348,26 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 687.345,84 lei. Proiectul se implementează în Mun. Iași, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 78, Biroul 3 și 5, Judeţul Iaşi, pe o durată de 20 luni, până cel târziu la data de 31 martie 2018.

Scopul proiectului este ca prin dezvoltarea afacerii firmei, S.C. GEOTECH S.R.L., sa asigure contributia acestei IMM la cresterea competitivitatii, prin crearea de noi locuri de munca si dezvoltarea resurselor umane, prin reprezentarea zonei la nivel local si regional, prin crearea intregului lant al valorii adaugate pe plan local.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv al GEOTECH prin achiziţia de noi utilaje performante şi creşterea productivităţii, precum şi optimizarea fluxului tehnologic.
S.C. GEOTECH S.R.L. asigura servicii de inginerie geotehnica si prin intermediul proiectului de investitii a achizitionat noi tehnologii inovative de laborator si cele mai performante echipamente de realizare a investigatiilor de teren din zona de Nord – Est a Romaniei, fapt ce va conduce la o completare substantiala a activitatilor care concura la realizare documentatiei geotehnice, respectiv:

PENETROMETRU PAGANI TG 63-200
Conform normativului NP 074-2014 realizarea uneia sau mai multor încercări pe teren este recomandată pentru categoriile geotehnice 2 și 3 în completarea lucrărilor de foraje sau sondaje. Mai mult, în cazul lucrărilor încadrate în categoria geotehnică 3, amplasate în zone seismice cu o valoare de vârf a accelerației, ag ≥ 0,15g (conf. P 100-1), este obligatorie determinarea vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare, vs.

Penetrometrul TG 63-200 este un echipament șenilat de investigare a terenului, cu o capacitate de presare/tragere de 200 kN și adâncime de investigare de 25 m. Utilajul poate fi configurat pentru realizarea următoarelor încercări pe teren:
1.) penetrare statică cu con mecanic (CPT)
Penetrometrul se echipează cu un con mecanic cu manta de frecare (Begemann) ce permite măsurarea la intervale de 20 cm a rezistenței pe vârful conic și a frecării pe manta. Înregistrările în cazul acestei încercări se realizează manual.
2.) penetrare statică cu piezocon (CPTu)
Penetrometrul se echipează cu un piezocon ce permite măsurarea suplimentar față de penetrarea cu con mecanic a presiunii apei din pori. Un alt avantaj al utilizării piezoconului este dat de faptul că măsurătorile sunt înregistrate automat, în mod electronic, pe fiecare centimetru al adâncimii de investigare.
3.) penetrare statică cu con seismic (SCPTu)
Încercarea se realizează prin atașarea unui seismometru deasupra piezoconului, echipat cu doi senzori de tip accelerometru triaxial, aflați la o distanță de 0,5 m unul față de celălalt. Conul seismic este introdus în teren și oprit la intervale de 1,00 m după care se generează unde seismice prin lovirea cu un ciocan a unui element metalic. Încercarea permite determinarea vitezei undelor de forfecare necesară determinării modulului de forfecare al pământului.

UTILAJ DE FORAJ SENILAT BERETTA T22 GEO
Realizarea lucrărilor de foraje sau de sonaje, cu prelevare de eșantioane, este obligatorie pentru orice investigare a terenului de fundare (conform NP 074-2014).
Utilajul de foraj senilat BERETTA T22 GEO este un utilaj de foraj șenilat, cu tehnica de tăiere a pământului prin forare rotativă, cu o adâncime de investigare de 30 m. Utilajul se încadrează conform SR EN ISO 22475-1 în categoriile A și B a metodelor de prelevare (în funcție de tipul de pământ în care se forează) și permite, împreună cu accesoriile de prelevare cu care este echipat, prelevarea inclusiv de eșantioane de clasă 1 de calitate, care sunt necesare pentru stabilirea parametrilor mecanici ai pământurilor (compresibilitate și rezistență la forfecare).

BATERIE DE TREI EDOMETRE CU ACCESORII
Încercarea în edometru permite determinarea caracteristicilor de deformabilitate ale terenurilor de fundare și a anumitor caracteristici specifice unor pământuri dificile de fundare, cum ar fi:
– determinarea indicelui tasării specifice la umezire a pământurilor sensibile la umezire
– determinarea presiunii de umflare a pământurilor cu umflări și contracții mari
Aparatul permite realizarea tuturor încercărilor anterior menționate, pe probe de pământ cu diametrul de 7 cm și înălțimea de 2 cm. Probele de pământ sunt supuse succesiv unui anumit număr de trepte de încărcare verticală, deformarea laterală fiind împiedicată. Edometrul este echipat cu traductori potențiometrici liniari, conectați la o unitate de date externă.
Aparatul este dotat inclusiv cu accesorii pentru realizarea de teste de permeabilitate.
Determinarea caracteristicilor de deformabilitate ale terenului de fundare se realizează în principal în cazul lucrărilor încadrate în categoriile geotehnice 2 și 3 (conform NP 074-2014) prin intermediul încercărilor în edometru. Acestea sunt reprezentate de încercarea de compresiune-tasare și încercarea de compresiune-consolidare, reglementate prin STAS 8942/1-89.

MASINA DE FORFECARE DIRECTA CU ACCESORII
Mașina de forfecare directă/reziduală se folosește pentru determinarea rezistenței la forfecare a pământurilor atât în condiții consolidate cât și drenate. Sistemul de control cu microprocesor permite aparatului să funcționeze ca o unitate automatică, independentă. Măsurătorile de forță și deplasare sunt afișate în timp real pe display-ul cu touch screen și sunt înregistrate în memoria aparatului. Odată ce încercarea este finalizată datele pot fi transferate într-un PC fie printr-un port RS 232 fie prin intermediul unui stick USB.
Conform NP 074-2014, parametrii rezistenței la forfecare se determină în cazul lucrărilor încadrate în categoriile geotehnice 2 și 3. Aceștia pot fi determinați prin încercarea de forfecare directă, reglementată prin STAS 8942/2-82.

Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii serviciilor, cat si valorificarea conceptelor moderne. Prin implementarea acestui proiect firma noastra are o capacitate de lucru mai mare, executa lucrari diversificate in functie de cerintele clientilor, iar personalul are un randament mai ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata.
Cresterea in valoare si in calitate, bazata pe extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standarde europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii, reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului.
Prezentul proiect a presupus achizitionarea de tehnologii noi si cu randament ridicat, incadrandu-se in strategia de modernizare a societatii in vederea cresterii competitivitatii. Principalul scop este acela de a fi alaturi de clientii nostri, oferindu-le lucrari la o calitate superioara.
Managementul firmei s-a orientat catre reorganizarea si eficientizarea fluxurilor operationale prin achizitionarea unor noi echipamente care sa ofere suportul unui flux operational eficient, sa creeze independenta tehnologica si economica, sa contribuie la cresterea productivitatii, la scurtarea timpilor de executie, astfel incat firma sa realizeze lucrari la standarde calitative inalte, iar in cadrul echipei sa se implementeze conceptul de „integrare a operatiunilor”.
S.C. GEOTECH S.R.L. a avut in vedere prin proiectul vizat sa utilizeze si surse regenerabile de energie si a achizitionat echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, din surse regenerabile (alternative) pentru locatia de implementare din Municipiul Iasi, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 78, Biroul 3 si 5, Judet Iasi si pentru minimizarea deseurilor generate a aplicat un plan de masuri privind colectarea selectiva.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

GEOTECH S.R.L.

Str. Aurel Vlaicu, nr.78, birou 3 si 5
Iasi - 700381 - Romania
Tel/Fax: 0332-417.705
E-mail: info@geotech.ro

Acest site folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu Politica Cookies.