Taking too long? Close loading screen.

Amplasament afectat de alunecări de teren

Amplasament: Jutețul Bacău, comuna Agăș, sat Diaconești

Obiectiv: Studiu geotehnic pentru realizarea de lucrări de intervenție în scopul punerii în siguranță a unor clădiri și construcții existente din incinta Mănăstirii Diaconești

Volum investigatii geotehnice (teren):

  • 6 foraje cu adâncimi cuprinse între 7,00 m și 15,00 m raportate la suprafața terenului, realizate în sistem carotaj continuu, cu un utilaj de foraj șenilat tip Beretta T22 Geo, cu prelevare de probe tulburate și netulburate;
  • 3 foraje cu adâncimi de 10,00 m și 12,00 m raportate la suprafața terenului, realizate în sistem semi-mecanizat, cu un echipament de foraj cu percuție tip Nordmeyer Geotool, cu prelevare de probe tulburate și netulburate;
  • 8 foraje cu adâncimi cuprinse între 4,00 m și 12,00 m raportate la suprafața terenului, realizate în sistem semi-mecanizat, cu un echipament de foraj cu percuție tip Nordmeyer Geotool, realizate fără prelevare de probe, în scopul determinării stratificației terenului și identificării nivelului apei subterane;
  • 6 penetrări statice cu piezocon (CPTu) cu adâncimi cuprinse între 8,00 m și 15,00 m raportate la suprafața terenului, realizate cu un echipament șenilat de investigare a terenului tip penetrometru Pagani TG63-200, cu o capacitate de presare / tragere de 200 kN.

Încercări laborator pe probele prelevate din forajele geotehnice:

  • încercări fizice (compozitia granulometrică, umiditate, limite de plasticitate, greutăți volumice, porozitate, indicele porilor, grad de umiditate)
  • încercări mecanice (determinarea rezistenței la forfecare a pământurilor prin încercarea de forfecare directă, determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea de compresiune-tasare)

Interpretarea rezultatelor penetrărilor statice

  • fișe stratificație
  • determinarea rezistenței medii la penetrare statică / dinamică pentru fiecare strat interceptat, a parametrilor de compresiune, rezistenței la forfecare, greutății volumice, permeabilității, gradului de îndesare a pământurilor necoezive, etc.

Observație: Toate investigațiile s-au realizat în condiții dificile datorită faptului că amplasamentul studiat a fost afectat de alunecări de teren

GEOTECH S.R.L.

Str. Aurel Vlaicu, nr.78, birou 3 si 5
Iasi - 700381 - Romania
Tel/Fax: 0332-417.705
E-mail: info@geotech.ro

Acest site folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu Politica Cookies.