PENETROMETRU PAGANI TG 63-200

Conform normativului NP 074-2014 realizarea uneia sau mai multor încercări pe teren este recomandată pentru categoriile geotehnice 2 și 3 în completarea lucrărilor de foraje sau sondaje. Mai mult, în cazul lucrărilor încadrate în categoria geotehnică 3, amplasate în zone seismice cu o valoare de vârf a accelerației, ag ≥ 0,15g (conf. P 100-1), este obligatorie determinarea vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare, vs.

Penetrometrul TG 63-200 este un echipament șenilat de investigare a terenului, cu o capacitate de presare/tragere de 200 kN și adâncime de investigare de 25 m. Utilajul poate fi configurat pentru realizarea următoarelor încercări pe teren:
1.) penetrare statică cu con mecanic (CPT)
Penetrometrul se echipează cu un con mecanic cu manta de frecare (Begemann) ce permite măsurarea la intervale de 20 cm a rezistenței pe vârful conic și a frecării pe manta. Înregistrările în cazul acestei încercări se realizează manual.


2.) penetrare statică cu piezocon (CPTu)
Penetrometrul se echipează cu un piezocon ce permite măsurarea suplimentară față de penetrarea cu con mecanic a presiunii apei din pori. Un alt avantaj al utilizării piezoconului este dat de faptul că măsurătorile sunt înregistrate automat, în mod electronic, pe fiecare centimetru al adâncimii de investigare.


3.) penetrare statică cu con seismic (SCPTu)
Încercarea se realizează prin atașarea unui seismometru deasupra piezoconului, echipat cu doi senzori de tip accelerometru triaxial, aflați la o distanță de 0,5 m unul față de celălalt. Conul seismic este introdus în teren și oprit la intervale de 1,00 m după care se generează unde seismice prin lovirea cu un ciocan a unui element metalic. Încercarea permite determinarea vitezei undelor de forfecare necesară determinării modulului de forfecare al pământului.